Piekļūstamības paziņojums

VAS "Lavijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz LVRTC tīmekļvietni – developers.eparaksts.lv. Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 07.12.2023. Izvērtēšanu veica Aija Berga, ePakalpojumu daļas produktu vadītāja.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

developers.eparaksts.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Atsevišķās sadaļās iespējams nepietiekams krāsu kontrasta līmenis informatīvajos blokos.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanīt pa tālruni +371 67108787

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja konstatē kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinies ar mums:

E-pasts: [email protected]
Telefona numurs: +371 67108787
Adrese: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012

Mēs izskatīsim tavu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību atbild ePakalpojumu daļa

E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 67108787

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz tavu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: [email protected]
Kontaktinformācija: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 07.12.2023. un atkārtoti tiks pārskatīts 30.12.2024.